Ferma creștere sturion

Prima din cele 5 hale ale proiectului a fost dotată în anul 2008 cu echipamente și utilaje pentru reproducerea sturionilor achiziționate prin accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul programului SAPARD, măsura 3.4.

În anul 2010 am obținut o finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013, măsura 2.1, pentru: dotarea celorlalte 4 hale pentru creșterea sturionilor, un corp tehnologic pentru prepararea apei la parametrii solicitați de tehnologii și un bazin exterior pentru finisarea sturionilor în vederea obținerii de carne, icre și reproducători.

Prin accesarea măsurii 2.6 din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013 am obținut în anul 2010 o finanțare nerambursabilă pentru finalizarea proiectului: realizarea unei secţii de industrializare şi procesare a cărnii de peşte, precum şi a icrelor provenite de la sturioni şi alte specii de peşti.

This ScreenFlow video requires a more recent version of the Adobe Flash Player to display. Please update your version of the Adobe Flash Player.